Trường trung cấp Bách Nghệ Hà Nội

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 12 (2012 - 2014) LẦN 2

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 12 (2012 - 2014) LẦN 2

PHÒNG ĐÀO TẠO & QLHS THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP TCCN KHÓA 12 - LẦN 2

KẾ HOẠCH KẾT THÚC CÁC MÔN HỌC, THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 12

Phòng Đào tạo & QLHS thông báo Kế hoạch kết thúc các môn học, thực tập và thi tốt nghệp khóa 12 (2012 - 2014):

phong tuyen sinh hop tac dao tao

Các ngành đào tạo hệ trung cấp

Số 1, phố Nhân Hoà, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội