Trường trung cấp Bách Nghệ Hà Nội

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 82/2013/QĐ-BN, ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội)