Trường trung cấp Bách Nghệ Hà Nội

thong bao tuyen sinh
download file video clip
Download tai lieu
Bộ giáo dục đào tạo
so giao duc va dao tao ha noi
chinhphu.vn
Van ban phap luat

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 589
  • Tháng hiện tại: 15300
  • Tổng lượt truy cập: 1109121
CƠ CẤU TỔ CHỨC:

HIỆU TRƯỞNG: ThS. Nguyễn Văn Thuyên
Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công tác:
    1. Tổ chức cán bộ;
     2. Quản lý đào tạo TCCN, ngắn hạn;
     3. Công tác Tuyển dụng CB, GV cơ hữu và thỉnh giảng;
     4. Quản lý các khoa và tổ Bộ môn;
     5. Hội đồng khoa học và đào tạo.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG: ThS. Nguyễn Hồng Hải
Phụ trách công tác: 
     1. Tổ chức cán bộ;
     2. Kế hoạch - Tài chính;
     3. Quy hoạch phát triển và đầu tư;
PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO: ThS. Nguyễn Ngọc Hiển
Phụ trách công tác:  
     1. Tổ chức tuyển sinh TCCN, ngắn hạn và liên kết; 
     2. Hợp tác Đào tạo Trong nước và Quốc tế;
     3. Quản lý hoạt động đào tạo các lớp liên kết;
     4. Phát triển, quảng bá thương hiệu nhà trường.
     5. Tuyển sinh & Hợp tác đào tạo;
     6. Quản lý cơ sở vật chất.
TRƯỞNG PHÒNG HC - TH QUẢN TRỊ: Hoàng Ngọc Liên
Phụ trách công tác: 
     1. Chế độ - Chính sách;
     2. Quản trị cơ sở vật chất;
     3. Quy hoạch, xây dựng các khuôn viên;
     4. Khai thác thiết bị; Điện; Nước.
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO & QLHS: Đỗ Ngọc Văn
Phụ trách công tác:
BÍ THƯ CHI BỘ: Lê Đình Xương
Phụ trách công tác:
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: Đặng Thúy Nhâm
Phụ trách công tác:
     1. Phong trào; Đoàn thể; Sinh viên; Hội Thể thao;
     2. Công tác tư tưởng - chính trị; Cải cách hành chính;
     3. Thi đua - khen thưởng; Vệ sinh môi trường; Y tế; An toàn lao động; Phòng chống bão lụt.
BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH: Vũ Ngọc An
Phụ trách công tác:
TT ĐÀO TẠO NGẮN HẠN & BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 
Phụ trách công tác: 
     1. Đào tạo ngắn hạn, Bồi dưỡng nghiệp vụ;
     2. Chuyển giao công nghệ - Sản xuất kinh doanh;
     3. Tư vấn Hướng nghiệp, giới thiệu việc làm;
     4. Hỗ trợ tìm kiếm nơi ở cho HS Sinh viên.