Trường trung cấp Bách Nghệ Hà Nội

thong bao tuyen sinh
download file video clip
Download tai lieu
Bộ giáo dục đào tạo
so giao duc va dao tao ha noi
chinhphu.vn
Van ban phap luat

Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 589
  • Tháng hiện tại: 15311
  • Tổng lượt truy cập: 1109132

1. Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Văn ThuYÊN

Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của Nhà trường theo Điều lệ trường Trung cấp; các quy chế đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt; nhiệm vụ được UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
+ Công tác Quản lý tuyển sinh đào tạo;
+ Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ;
+ Công tác Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.
+ Công tác an ninh trật tự, nội vụ, văn hóa, công tác xã hội.
+ Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng Thi đua Khen thưởng và các Hội đồng khác theo quy định của Nhà nước.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Phòng Quản lý Đào tạo và Quản lý học sinh.
+ Khoa Cơ bản; Khoa Kỹ thuật Chế biến món ăn; Khoa Kinh tế, Khoa Du lịch.

2. CHỦ TỊCH HĐQT - PHÓ HIỆU TRƯỞNG: THS. NGUYỄN HỒNG HẢI
- Phụ trách chỉ đạo các hoat động chung của Nhà trường, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
+ Công tác Tổ chức - Cán bộ;
+ Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.
+ Công tác Tài chính kế toán và cơ sở vật chất;
+ Giúp Hiệu trưởng Quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Phòng Tổ chức Hành chính.
+ Phòng Tài chính Kế toán.

3. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: THS. NGUYỄN NGỌC HIỂN
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
+ Công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của nhà trường và liên kết đào tạo;
+ Công tác quản lý các lớp liên kết đào tạo;
+ Công tác đào tạo, hợp tác đào tạo:
+ Các công tác khác khi Hiệu trưởng phân công.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Các Phòng Tuyển sinh và Hợp tác Đào tạo